Kancelaria Adwokacka Piaseczno i Warszawa

Adwokat Halina Strupczewska

Jestem adwokatem od 2007 roku. W mojej praktyce zawodowej zajmuję się głównie sprawami rodzinnymi. Najczęściej są to sprawy o: rozwód, podział majątku wspólnego byłych małżonków, alimenty, ustalenie kontaktów, miejsca zamieszkania dziecka, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, tzw. porwania rodzicielskie, przysposobienie (adopcję), zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa. Reprezentuję też klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, spadkowych i karnych. Na stałe współpracuję z kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami, psychologami oraz mediatorami.

Staram się pomagać moim Klientom w rozwiązywaniu problemów prawnych, z którymi przychodzi im się zmierzyć w życiu codziennym. Moje doświadczenie wskazuje, że czasami nawet niewielka pomoc pełnomocnika pozwala na ustalenie właściwej drogi postępowania i szybsze zakończenie sprawy. Dla mnie każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego tak istotne jest dla mnie poznanie moich Klientów oraz ich problemów.

We wszystkich prowadzonych przeze mnie sprawach dużą wagę przykładam do prowadzenia rozmów polubownych, wiem bowiem, że czasami ugodą można osiągnąć więcej niż wyrokiem wywalczonym po długim postępowaniu sądowym. Ma to szczególne znaczenie w sprawach rozwodowych i rodzinnych, w których konflikty między rodzicami często przekładają się na ich relacje z dziećmi.